Zastavení

2

Kostel sv. Máří Magdaleny - Autor fota: Ondřej Klimeš Více informací

Autor fota: Ondřej Klimeš

2

Kostel sv.
Máří
Magdaleny

Římskokatolický, barokní a bývalý farní kostel po rozsáhlé rekonstrukci v centru Bartošovic. Nynější kamenný kostel byl postaven v 17. století na místě dvou předchozích ze dřeva. Interiér nabízí mj. oltář sv. Máří Magdaleny, oltář svatováclavský, varhany od Josefa Hubičky nebo raně rokokovou kazatelnu. Každou neděli v 11:30 se v kostele koná bohoslužba.

Lokace

Mapa Mapa