Zemská brána - Autor fota: Jan Špelda Více informací

Autor fota: Jan Špelda

Divoška

Divoška

Divoká a Tichá Orlice

Orlice je největším východočeským přítokem Labe a je tvořena dvěma řekami, Divokou a Tichou Orlicí. Možná vás překvapí, že ani jedna z nich nepramení v Orlických horách. Ta první pramení v rašeliništích Černé Bahno (Czarne bagno) na polské straně pod Bystřickými horami a je dlouhá 99,3 kilometru.

Zpět

Druhá pramení na temeni vrchu Jeřáb v oblasti Kralického Sněžníku a měří 107,5 kilometru. Od soutoku těchto dvou řek uběhne „spojená“ Orlice ještě 35 kilometrů, než se ztratí u Hradce Králové v Labi.

Kdybychom sečetli tok obou řek a přidali ještě tok společný, dostali bychom 241,8 kilometrů, což by pasovalo Orlici na pátou nejdelší řeku v ČR.

Takhle stačí Tichá Orlice „jen“ na dvacáté místo. Je dokonce za Úhlavou, Radbuzou, nebo Mží.
A Divoká Orlice se svými 99,3 kilometry je dvacátá sedmá za Oslavou, Úslavou a Svitavou.

Na druhou stranu měly obě řeky štěstí, že procházejí na naše poměry málo obydlenou krajinou. Unikly tedy různým úpravám toku z důvodu průmyslového využití a nečekal je ani osud vltavské kaskády. V tomto ohledu zase Vltava, se svými 376 kilometry naše nejdelší řeka, tolik štěstí neměla a z větší části se proměnila v soustavu přehradních nádrží.

Díky nedotčenosti přírodních břehů obou Orlic mohl být zřízen Přírodní park Orlice zabírající plochu 11 462 hektarů a řadí se mezi největší chráněné celky u nás. Je potřeba zdůraznit, že se jedná opravdu o jedinečnou záležitost. Divoká a Tichá Orlice patří mezi několik málo neporušených toků u nás.

Díky tomu, že pramení v oblasti bohaté na srážky, se v minulosti využívala Orlice k přepravě dřeva pomocí vorů a potěší i vodáky. Je pro ně splavná od Albrechtic nad Orlicí až po soutok s Labem. Navštívit řeku můžete kupříkladu v přírodní rezervaci Zemská brána, která je na obrázku výše a na mapě níže.

Lokace

Mapa Mapa