Villa Nova - Autor fota: Milan Drahoňovský Více informací

Autor fota: Milan Drahoňovský

Vilík

Vilík

Villa Nova v Uhřínově

Villa Nova v Uhřínově je středověký skanzen, který se nachází dvacet sedm kilometrů od Bartošovic, poblíž deštné v Orlických horách. Skanzen si klade za cíl přiblížit lidem středověkou vesnici ze zhruba 13. až 14. století, tedy z období tzv. kolonizace. V této době už byla nejlepší místa na bydlení a hospodaření obsazená.

Zpět

Webové
stránky skanzenu

Všechny pěkné teplé nížiny nebo oblíbené soutoky řek, jako třeba u Mělníka. Začínalo tam být přelidněno. Bylo potřeba se pohnout dál. Najít místo, kde zatím nikdo nebydlí, ale je tam voda a dostatek stavební materiálu, tedy kamene a dřeva, usadit se tam, vystavět budovy (oproti dřívějšku asi žádný luxus), vykácet les a zorat pole. Prostě kolonizovat.

S výstavbou vesnice, která má připomínat tuhle dobu se začalo roku 1992 a – teď pozor! – byly při ní použity pouze nástroje a technologie odpovídající dané době. Ne roku 1992, to byste se pletli. Třináctému století. Repliky těch nástrojů byly vyrobeny podle toho, co našli archeologové při vykopávkách z té doby. A budovy také. Cílem bylo, aby napodobení bylo co nejvěrnější. Proč? Abychom se dozvěděli pár zajímavých věcí. Třeba: nebyla to bez bagrů a náklaďáků trochu dřina? Nesfoukl jim to bez vápna a cementu vítr? Spousta zajímavých otázek.

A pokud si vůbec nedovedete představit, jaké nástroje se v té době mohly používat, měli byste Uhřínov rozhodně navštívit. Kromě prastarých krumpáčů a motyk je k vidění roubená polozemnice, stodola, železářská pec, chlebová pec, hrnčířská dílna a spousta dalších.

Lokace

Mapa Mapa