Světýlka rozzáří kostel ve Vrchní Orlici

Vchod do kostela
Vchod do kostela na Vrchní Orlici

Chráněné dílny Kopeček, Sdružení Neratov a Farnost Neratov zvou na již tradiční akci  Světýlka do kostela sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách.

Kostel, který je bez elektřiny, bude osvětlen svítidly historickými i současnými od čtvrtka 28. září do neděle 1. října.

Součástí akce je výzdoba z přírodních materiálů, prodej keramických lamp z chráněných dílen Kopeček a výstava fotografií Petra Zámečníka s názvem Orlické hory – tady jsem doma. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu kostela.

Nabízí se možnost rozsvítit si svou svíčku a prožít krásné chvíle v zamyšlení a v klidu v tomto krásném, i když zubem času a lidskou zlobou poznamenaném místě. Bude instalováno i nové okno ve věži.

Je také příležitost navštívit nový pohádkový odpočinkový areál Kačenčin královský dvůr v Bartošovicích v Orlických horách a nedaleké poutní místo Neratov.

Návštěvníci mohu také každý den nahlédnout do nádherného barokního interiéru opravovaného kostela sv. Maří Magdalény v Bartošovicích a ti, kteří přijedou v sobotu 30. září, si mohou také od 13.hodin tento interiér prohlédnout a zúčastnit se jeho komentované prohlídky. Od 15 hodin zde vystoupí i SBOR Z HOR spolu se žáky Speciální základní školy v Bartošovicích. 

Kostel na Vrchní Orlici

Tento kostel nepatří ke skvostům architektury, ale je významný z hlediska krajinotvorného a kulturního. Byl prohlášen kulturní památkou a je dnes jedinou upomínkou na život v této vsi na česko-polském pomezí.

Osudy této vesnice odrážejí osudy desítek tisíc obyvatel našeho pohraničí. Dokládají obrovskou vitalitu lidí v pohraničních horách i smutné osudy za druhé světové války a po ní. Vrchní Orlice je takovou připomínkou a mementem v krajině.

 

Vrchní Orlice bude hostit výstavu amatérských výtvarníků

Příznivci výtvarného umění, dobré hudby od srdce a romantických zákoutí se sejdou při 13. ročníku výstavy amatérských výtvarníků Mezi horama. Koná se 3. – 9. července v kostele sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách.

Vystavovat budou tvůrci z různých uměleckých oborů. Výstava bude zahájena v pondělí 3. července v 16.00 hodin, úvod obstará hudební vystoupení Vlasty Dohnálka ze Skuhrova nad Bělou a Josefa Kejvala z Chábor.

Ve středu 5. července je od 17.00 hodin na programu koncert známé písničkářky Evy Henychové (vstupné 60 Kč).

Ve čtvrtek 6. července v 17.00 hodin následuje koncert Jiřího Černého, autora křesťanských a jiných písní (např. ve zpěvnících Hosana) a Richarda Seethalera. Vstupné činí 80 Kč. Výtěžek akce bude určen na opravu kostela a okolí v rámci projektu Společně po nové cestě.

Při této příležitosti je možnost navštívit mnohá zajímavá místa v okolí. Třeba chráněné dílny Kopeček, tematický odpočinkový areál a kostel sv. Máří Magdalény v Bartošovicích nebo poutní kostel v Neratově.

Pořadatelem je Petr Zámečník, Bartošovice v Orlických horách. Kontakt: 736 243 473.