Světýlka rozzáří kostel ve Vrchní Orlici

Vchod do kostela
Vchod do kostela na Vrchní Orlici

Chráněné dílny Kopeček, Sdružení Neratov a Farnost Neratov zvou na již tradiční akci  Světýlka do kostela sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách.

Kostel, který je bez elektřiny, bude osvětlen svítidly historickými i současnými od čtvrtka 28. září do neděle 1. října.

Součástí akce je výzdoba z přírodních materiálů, prodej keramických lamp z chráněných dílen Kopeček a výstava fotografií Petra Zámečníka s názvem Orlické hory – tady jsem doma. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu kostela.

Nabízí se možnost rozsvítit si svou svíčku a prožít krásné chvíle v zamyšlení a v klidu v tomto krásném, i když zubem času a lidskou zlobou poznamenaném místě. Bude instalováno i nové okno ve věži.

Je také příležitost navštívit nový pohádkový odpočinkový areál Kačenčin královský dvůr v Bartošovicích v Orlických horách a nedaleké poutní místo Neratov.

Návštěvníci mohu také každý den nahlédnout do nádherného barokního interiéru opravovaného kostela sv. Maří Magdalény v Bartošovicích a ti, kteří přijedou v sobotu 30. září, si mohou také od 13.hodin tento interiér prohlédnout a zúčastnit se jeho komentované prohlídky. Od 15 hodin zde vystoupí i SBOR Z HOR spolu se žáky Speciální základní školy v Bartošovicích. 

Kostel na Vrchní Orlici

Tento kostel nepatří ke skvostům architektury, ale je významný z hlediska krajinotvorného a kulturního. Byl prohlášen kulturní památkou a je dnes jedinou upomínkou na život v této vsi na česko-polském pomezí.

Osudy této vesnice odrážejí osudy desítek tisíc obyvatel našeho pohraničí. Dokládají obrovskou vitalitu lidí v pohraničních horách i smutné osudy za druhé světové války a po ní. Vrchní Orlice je takovou připomínkou a mementem v krajině.

 

Pozvánka na svatováclavské setkání

zveme vás na

Svatováclavské setkání

v sobotu 30. září 2017 ve 15 hodin

v kostele sv. Maří Magdalény v Bartošovicích v Orlických horách u oltáře českých patronů

Vystoupí SBOR Z HOR spolu s dětmi Speciální školy základní v Bartošovicích.
Bude možná komentovaná prohlídka památky
Dozvíte se vše o provedených opravách, restaurátorských záměrech a projektu Společně po nové cestě

Rodiny s dětmi mohou také navštívit nový odpočinkový areál Kačenčin královský dvůr.

Všichni jste vítáni

Vstupné dobrovolné

 

Ledříčkovy slavnosti s Jaroslavem Svěceným a Zdenkou Žádníkovou Volencovou

Na tradiční Ledříčkovy hudební slavnosti v Bartošovicích v Orlických horách bude letos navazovat i obnovená poutní tradice ke cti sv. Maří Magdalény.

Obec Bartošovice v Orlických horách uspořádá v sobotu 22. července od 13 hodin již tradiční Ledříčkovy hudební slavnosti. Rozšíří se o obnovenou poutní tradici, a to mší ke cti sv. Maří Magdalény v bartošovickém kostele, která se bude konat v neděli 23. července od 11.30. Nebudou chybět ani tradiční pouťové koláče.

Program slavností:

Sobota 22.7.

13.00 – 14.20 Sopotnická dechovka

14.30 – 15.00 Pohádka “Divadýlko KK”

15.00 – 16.15 Gemini “Hity Dalibora Jandy”

16.45 – 18.00 Revival Petra Spáleného

18.00 – 19.00 Hudební vystoupení v kostele za účasti dětí ze základní školy speciální v Bartošovicích a Jaroslava Svěceného se Zdenkou Žádníkovou Volencovou.

19.00 – 01.00 Taneční zábava “V-rock”

Vstupné dobrovolné

Doprovodné akce: Atrakce pro děti, občerstvení po celý den, stánkový prodej. Po celé odpoledne je i možnost ztišení a komentované prohlídky v krásném barokním interiéru opravovaného kostela sv. Maří Magdalény.

Neděle 23. 7.

11.30 Poutní mše v kostele sv. Maří Magdalény

Vrchní Orlice bude hostit výstavu amatérských výtvarníků

Příznivci výtvarného umění, dobré hudby od srdce a romantických zákoutí se sejdou při 13. ročníku výstavy amatérských výtvarníků Mezi horama. Koná se 3. – 9. července v kostele sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách.

Vystavovat budou tvůrci z různých uměleckých oborů. Výstava bude zahájena v pondělí 3. července v 16.00 hodin, úvod obstará hudební vystoupení Vlasty Dohnálka ze Skuhrova nad Bělou a Josefa Kejvala z Chábor.

Ve středu 5. července je od 17.00 hodin na programu koncert známé písničkářky Evy Henychové (vstupné 60 Kč).

Ve čtvrtek 6. července v 17.00 hodin následuje koncert Jiřího Černého, autora křesťanských a jiných písní (např. ve zpěvnících Hosana) a Richarda Seethalera. Vstupné činí 80 Kč. Výtěžek akce bude určen na opravu kostela a okolí v rámci projektu Společně po nové cestě.

Při této příležitosti je možnost navštívit mnohá zajímavá místa v okolí. Třeba chráněné dílny Kopeček, tematický odpočinkový areál a kostel sv. Máří Magdalény v Bartošovicích nebo poutní kostel v Neratově.

Pořadatelem je Petr Zámečník, Bartošovice v Orlických horách. Kontakt: 736 243 473.