O nás

Projekt je situován do obce Bartošovice v Orl.h. a propojuje dvě její části, vzdálené od sebe několik kilometrů. Cílem projektu je vytvořit naučnou stezku a zajímavou náplň, která začíná na nově budovaném dětském hřišti v centru obce a dále povede turisty (pěší i cyklisty) ke kostelu sv. Máří Magdalény v Bartošovicích v Orl.h.,
k chráněným dílnám Kopeček s košíkářskou, keramickou a tkalcovskou dílnou, ke státní hranici s Polskem, orlickohorskou přírodou, výhledem na sousední polskou stranu a pak ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici, který je citlivě zasazen do panoramatu Orlických hor.