Světýlka rozzáří kostel ve Vrchní Orlici

Vchod do kostela
Vchod do kostela na Vrchní Orlici

Chráněné dílny Kopeček, Sdružení Neratov a Farnost Neratov zvou na již tradiční akci  Světýlka do kostela sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách.

Kostel, který je bez elektřiny, bude osvětlen svítidly historickými i současnými od čtvrtka 28. září do neděle 1. října.

Součástí akce je výzdoba z přírodních materiálů, prodej keramických lamp z chráněných dílen Kopeček a výstava fotografií Petra Zámečníka s názvem Orlické hory – tady jsem doma. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu kostela.

Nabízí se možnost rozsvítit si svou svíčku a prožít krásné chvíle v zamyšlení a v klidu v tomto krásném, i když zubem času a lidskou zlobou poznamenaném místě. Bude instalováno i nové okno ve věži.

Je také příležitost navštívit nový pohádkový odpočinkový areál Kačenčin královský dvůr v Bartošovicích v Orlických horách a nedaleké poutní místo Neratov.

Návštěvníci mohu také každý den nahlédnout do nádherného barokního interiéru opravovaného kostela sv. Maří Magdalény v Bartošovicích a ti, kteří přijedou v sobotu 30. září, si mohou také od 13.hodin tento interiér prohlédnout a zúčastnit se jeho komentované prohlídky. Od 15 hodin zde vystoupí i SBOR Z HOR spolu se žáky Speciální základní školy v Bartošovicích. 

Kostel na Vrchní Orlici

Tento kostel nepatří ke skvostům architektury, ale je významný z hlediska krajinotvorného a kulturního. Byl prohlášen kulturní památkou a je dnes jedinou upomínkou na život v této vsi na česko-polském pomezí.

Osudy této vesnice odrážejí osudy desítek tisíc obyvatel našeho pohraničí. Dokládají obrovskou vitalitu lidí v pohraničních horách i smutné osudy za druhé světové války a po ní. Vrchní Orlice je takovou připomínkou a mementem v krajině.

 

Pozvánka na svatováclavské setkání

zveme vás na

Svatováclavské setkání

v sobotu 30. září 2017 ve 15 hodin

v kostele sv. Maří Magdalény v Bartošovicích v Orlických horách u oltáře českých patronů

Vystoupí SBOR Z HOR spolu s dětmi Speciální školy základní v Bartošovicích.
Bude možná komentovaná prohlídka památky
Dozvíte se vše o provedených opravách, restaurátorských záměrech a projektu Společně po nové cestě

Rodiny s dětmi mohou také navštívit nový odpočinkový areál Kačenčin královský dvůr.

Všichni jste vítáni

Vstupné dobrovolné

 

Ledříčkovy slavnosti s Jaroslavem Svěceným a Zdenkou Žádníkovou Volencovou

Na tradiční Ledříčkovy hudební slavnosti v Bartošovicích v Orlických horách bude letos navazovat i obnovená poutní tradice ke cti sv. Maří Magdalény.

Obec Bartošovice v Orlických horách uspořádá v sobotu 22. července od 13 hodin již tradiční Ledříčkovy hudební slavnosti. Rozšíří se o obnovenou poutní tradici, a to mší ke cti sv. Maří Magdalény v bartošovickém kostele, která se bude konat v neděli 23. července od 11.30. Nebudou chybět ani tradiční pouťové koláče.

Program slavností:

Sobota 22.7.

13.00 – 14.20 Sopotnická dechovka

14.30 – 15.00 Pohádka „Divadýlko KK“

15.00 – 16.15 Gemini „Hity Dalibora Jandy“

16.45 – 18.00 Revival Petra Spáleného

18.00 – 19.00 Hudební vystoupení v kostele za účasti dětí ze základní školy speciální v Bartošovicích a Jaroslava Svěceného se Zdenkou Žádníkovou Volencovou.

19.00 – 01.00 Taneční zábava „V-rock“

Vstupné dobrovolné

Doprovodné akce: Atrakce pro děti, občerstvení po celý den, stánkový prodej. Po celé odpoledne je i možnost ztišení a komentované prohlídky v krásném barokním interiéru opravovaného kostela sv. Maří Magdalény.

Neděle 23. 7.

11.30 Poutní mše v kostele sv. Maří Magdalény

Vrchní Orlice bude hostit výstavu amatérských výtvarníků

Příznivci výtvarného umění, dobré hudby od srdce a romantických zákoutí se sejdou při 13. ročníku výstavy amatérských výtvarníků Mezi horama. Koná se 3. – 9. července v kostele sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách.

Vystavovat budou tvůrci z různých uměleckých oborů. Výstava bude zahájena v pondělí 3. července v 16.00 hodin, úvod obstará hudební vystoupení Vlasty Dohnálka ze Skuhrova nad Bělou a Josefa Kejvala z Chábor.

Ve středu 5. července je od 17.00 hodin na programu koncert známé písničkářky Evy Henychové (vstupné 60 Kč).

Ve čtvrtek 6. července v 17.00 hodin následuje koncert Jiřího Černého, autora křesťanských a jiných písní (např. ve zpěvnících Hosana) a Richarda Seethalera. Vstupné činí 80 Kč. Výtěžek akce bude určen na opravu kostela a okolí v rámci projektu Společně po nové cestě.

Při této příležitosti je možnost navštívit mnohá zajímavá místa v okolí. Třeba chráněné dílny Kopeček, tematický odpočinkový areál a kostel sv. Máří Magdalény v Bartošovicích nebo poutní kostel v Neratově.

Pořadatelem je Petr Zámečník, Bartošovice v Orlických horách. Kontakt: 736 243 473. 

Chráněné dílny Kopeček zvou na den otevřených dveří

Chráněné dílny Kopeček se 1. července od 11 do 22.30 hodin otevřou široké veřejnosti. Návštěvníci budou moci nejen navštívit keramickou, košíkářskou i tkalcovskou dílnu, ale i zakoupit výrobky v útulném obchůdku.

Doprovodný program zahrnuje vystoupení hudebních skupin, řemeslný jarmark, představí se i jiné chráněné dílny, řemeslníci a prodejci.

Jistě přijde vhod i ochutnávka vín a pro děti skákací hrad a trampolína. Nebude chybět ani nabídka občerstvení po celou dobu konání akce.

Po celý den bude v centru obce možno také posedět a pohrát si nejen v nově vybudovaném tematickém odpočinkovém areálu pro děti i dospělé, ale i najít chvíli pro ztišení v kostele sv. Máří Magdalény s nádherným barokním interiérem, který odborníci nazývají Duše baroka.

Den zakončí ohňostroj ve 22.30 hodin.

Speciální noční autobusová linka s odjezdy ve 21.00 a 23.00 hodin do Rokytnice v Orlických horách, Kunvaldu a Žamberka je připravena posloužit všem, kteří přijdou nebo přijedou bez auta.